Додатки

Додаток 1. Обов’язки громадянина України під час проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу 50,00 Кб
Додаток 2. Заява 56,50 Кб
Додаток 3. Довідка військово-лікарської комісії 50,50 Кб
Додаток 4. Таблиця нарахування балів за виконання фізичних вправ 55,00 Кб
Додаток 5. Перелік питань теоретичної та практичної частини випробування з допризовної підготовки 73,50 Кб
Додаток 6. Список студентів-кандидатів, рекомендованих до вступу на кафедру військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу 51,50 Кб